Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Kamiennogórskiego

Tematem przewodnim spotkania była kwestia planowanych korytarzy drogowych łączących aglomerację wałbrzyską z węzłami drogi ekspresowej S3 w Bolkowie i Kamiennej Górze. 
Zostało przedstawione 6 wariantów drogowych rozwiązań, które przedstawił 29 marca br. zespół ekspertów Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT) na spotkaniu w Szczawnie Zdroju.

Obecnie trwają narady zaproponowanych przez IRT rozwiązań. Wypracowane wspólnie stanowisko, którego celem jest obrona korytarza na odcinku Wałbrzych - Kamienna Góra (z uwzględnieniem korekt odcinka włączenia do węzła drogi S3), przekazane zostanie na piśmie zarówno zespołowi IRT, jak i Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
Do końca maja IRT przedłoży wszystkie warianty Zarządowi Województwa. Ten z kolei wskaże jedno z rozwiązań, które zarekomenduje do realizacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Materiały ze spotkania w Szczawnie Zdroju (prezentacja + mapy) znajdą Państwo na stronie: https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-469-spotkanie_konsultacy?