Zebranie wiejskie w Paprotkach

W pierwszej kolejności pani Maria Mazur - sołtys Paprotek przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2017.

Następnie został poruszony temat funduszu sołeckiego oraz jego przeznaczenie. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Pani Jowita Martyńska przedstawiła istonie ważną informację na temat segragacji odpadów komunalnych, które obowiązują w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba poruszyła temat inwestycji oraz spraw bieżących w Gmienie Lubawka a dzielnicowy przekazał informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy.