Roboty na drodze krajowej nr 5 w Lubawce.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu przystąpiła do prac remontowych drogi krajowej nr 5 w Lubawce.

Zakres prac obejmuje:

-wykonanie nowej nakładki  asfaltowej od przejazdu kolejowego przy działkach w kierunku Kamiennej Góry   na odcinku około 2 km;

-dokończenie robót związanych z chodnikiem przy ul. Al. Woj. Polskiego, a po jego zakończeniu wykonanie również nakładki asfaltowej na odcinku od ul. Kombatantów do ul.Szymrychowskiej.