Spotkanie z mieszkańcami ulicy Krótkiej, Wiejskiej oraz Jagiellońskiej.

Dnia 10 maja 2018 roku o godz. 14,00 w Domu Kultury w Lubawce odbyło się spotkanie z mieszkańcami z ulicy Krótkiej, Jagiellońskiej i Wiejskiej w Lubawce poświęcone omówieniu rozwiązań projektowych oraz  realizacji zadania pn.  Przebudowa ul. Krótkiej, ul. Jagiellońskiej, ul. Wiejskiej w Lubawce wraz z budowa kanalizacji deszczowej.

W spotkaniu uczestniczyli: wykonawca, projektant, przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Szarotka oraz pracownicy Urzędu Miasta Lubawka.  Wśród wniosków mieszkańców znalazły się m.in.: ograniczenie tonaży do 8 ton oraz wykonanie progów zwalniających.