Przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego

12 maja 2018 roku w Chełmsku Śląskim odbyło się  uroczyste przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Mitsubishi L200 4x4. Umożliwia natychmiastowe podjęcie działań ratowniczych w miejscach szczególnie zagrożonych. Ułatwia transport sprzętu i urządzeń zabezpieczających zagrożone obiekty, dowożenie sił i środków w miejsca trudno dostępne, wodowanie sprzętu, dehydratyzację, sorpcję, dyspersję i temu podobne działania w teranach górskich.