Prace związane z opracowaniem ekspertyzy przepuszczalności warstwy wegetacyjnej i konstrukcyjnej na terenie Stadionu Miejskiego w Lubawce.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2018 roku rozpoczęły się prace związane z zadaniem pn.:  Opracowanie ekspertyzy przepuszczalności warstwy wegetacyjnej i warstwy konstrukcyjnej do głębokości 70 cm w celu identyfikacji przyczyny utrzymywania się wody opadowej na murawie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej na terenie Stadionu Miejskiego w Lubawce przy ulicy Przyjaciół Żołnierz 6a wraz ze wskazaniem sposobu usunięcia tej wady.

Wykonawcą zadania jest firma Murawa PLUS.

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację fotograficzną z wykonywanych prac.