Uroczystość wręczenia promesy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej!

Z przyjemnością informujemy, że dzisaj tj. 22.05.2018 r odbyła się uroczystość wręczenia promesy dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018 pn.: Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce - budowa boiska wielofunkcyjnego. 

Nasz wniosek pt.:

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce - budowa boiska wielofunkcyjnego

złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach otwartego konkursu pn.: Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018  został wybrany do udzielenia dofinansowania w ramach dotacji celowej w wysokości 140.000 zł.

W ramach projektu zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne: boisko do koszykówki, do piłki siatkowej i mini piłki nożnej.