I Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubawka już za nami

W dniu dzisiejszym odbyło się I Posiedzenie Rady Seniorów Gminy Lubawka.

Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba podziękowała zebranym przedstawicielom Senirów Gminy Lubawka za inicjatywę stworzenia Rady Seniorów Gminy Lubawka oraz za chęć przystępiena do niej.

Podczas posiedzenia została powołana komisja skrutacyjna, która podczas tajnego głosowania dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczecogo oraz Sekretarza Rady Seniorów Gminy Lubawka. Przewodniczącą została Pani Iwona Szymańska, Wiceprzewodniczącą Pani Andrzeja Mizera, natomiast Sekretarzem Pani Krystyna Warelis.

Przpominamy, że celem Rady Seniorów Gminy Lubawka jest dążenie do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych