Dolnośląski Bon na Rewitalizacje - zaproszenie do udziału w projekcie

Projekt jest realizaowany przez Wydział Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego wraz z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Wspracie finansowe ma charekter gruntu do wysokości 73,8 tys. zł (90% wartości usługi netto zlecanej jednostce naukowej), o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, mający siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego. Projekt ma charakter kompleksowy, więc dodatkowo oferowana jest  bezpłatną pomoc w poszukiwaniu odpowiednich partnerów naukowych do współpracy. Wsparcie udzialane jest na zakup usługi w jednostce naukowej mającej na celu m.in. opracowanie bądź udoskonalenie wyrobu lub usługi, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, przeprowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, bądź samo wdrożenie. 

Więcej informacji o projekcie i oferowanego wsparcia znajdą Państwo na stronie: www.dolnoslaskibon.pl