Uchwała w sprawie przyjęcia LPR Gminy Lubawka na lata 2017-2022

W dniu 9.10.2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Lubawce odbyła się XII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Lubawce, na której jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubawka na lata 2017-2022 jest dokumentem, na potrzeby którego przeprowadzono dokładną analizę sytuacji w gminie Lubawka. Efektem tych prac było wyznaczenie obszaru, na którym występują czynniki zakłócające rozwój, gdzie pojawiają się liczne problemy natury społecznej, a stan techniczny substancji miejskiej nie jest zadawalający. Dokument ten powstał w celu przeciwdziałaniu negatywnych zjawisk.

Program ten opracowany został w oparciu o wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnychy na lata 2014-2020.