Bezpłatny warsztat - Realizacja i rozliczanie zadań publicznych w praktyce

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego na bezpłatny warsztat dot. realizacji i rozliczania zadań publicznych.

Zakres tematyczny warsztat to m.in.:
- merytoryczna realizacja zadań publicznych,
- dokumentacja projektowa,
- zawieranie umów w ramach realizowanych projektów,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego,
- rozliczanie wkładu własnego finansowego i osobowego.
 
TERMIN: 30 października 2017 (poniedziałek)
GODZINA: 9.00 - 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsca warsztatów zostaną podane osobom zakwalifikowanym w późniejszym terminie)
 
Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępy na stronie RCWIP
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 października 2017 r.
 
Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.
 
Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa dolnośląskiego.
 
Warsztat jest organizowany w ramach projektu - Skuteczne Efektywne Aktywne NGO - krok naprzód -  współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 74 665 11 11, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl
 
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!