Nabór wniosków na projekty grantowe ogłoszone przez LGD Kwiat Lnu

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków na konkursy grantowe ogłoszone przez LGD Kwiat Lnu. Nabór wniosków trwa od 16 października do 14 listopada 2017r. oraz od 18 października do 16 listopada 2017r. Wysokość dotacji wynosi od 5 000zł do 6 250zł.

Uprawnieni wnioskodawcy:

a) Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS

b) Jednostki samorządu terytorialnego

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.1  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

Zadania projektu granowego

Warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji

W ramach tych konkursów będzie można zrealizować:

  1.      różnego rodzaju warsztaty, które pozwolą na rozwiniecie potencjału mieszkańców czy organizacji http://kwiatlnu.eu/projekt-grantowy/
  2.       kampanie/wydarzenia i działania z zakresu edukacji ekologicznej  http://kwiatlnu.eu/projekt-grantowy-2/

Serdecznie zapraszamy .