Zebranie wiejskie w sołectwie Błażejów

17 lipca 2017roku w sołectwie Błażejów odbyło się zebranie wiejskie, w sprawie zmiany środków Funduszu Sołeckiego w roku 2017.W zebraniu uczestniczyła z-ca Burmistrza Miasta Lubawka Pani Bożena Kończak. Mieszkańcy sołectwa podjęli uchwałę o przeniesieniu środków na nowe zadanie, które zostanie zrealizowane w 2017 roku. Zgodnie z programem zebrania w sprawach różnych głos zabrała Pani Bożena Kończak, która poinformowała mieszkańców o inwestycjach bieżących i planowanych do realizacji na terenie miasta i gminy Lubawka.