WYBORY SOŁTYSA W SOŁECTWIE PACZYN

W dniu 29 kwietnia 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sołectwie Paczyn odbyły się przedterminowe wybory sołtysa wsi. Pan Arkadiusz Stadnicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji sołtysa. Mieszkańcy sołectwa Paczyn zgłosili swojego kandydata. W tajnym głosowaniu na stanowisko sołtysa wsi Paczyn został wybrany Pan Leszek Osmolak.