Zebranie wiejskie w sołectwie Bukówka

Tematem zebrania było m.in. podsumowanie działań Funduszu Sołeckiego za rok 2017 oraz bieżąca działalność sołectwa. Na zebranie przybyli: Burmistrz Miasta Lubawka - Pani Ewa Kocemba, zastępca Burmistrza - Pani Bożena Kończak.  Zebranie wiejskie otworzył Pan Sołtys Jan Guzik, który przywitał mieszkańców i przestawił ramowy porządek obrad Zebrania. Pani Burmistrz za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawiła najważniejsze sprawy dot. gminy oraz sołectwa. Mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani na temat segregacji odpadów komunalnych obowiązujących  od stycznia 2018r.