Zebranie wiejskie w sołectwie Okrzeszyn

Tematem zebrania było m.in. podsumowanie działań Funduszu Sołeckiego za rok 2017 oraz bieżąca działalność sołectwa. Na zebranie przybyli: Burmistrz Miasta Lubawka - zastępca Burmistrza - Pani Bożena Kończak.  Zebranie wiejskie otworzył Pan Sołtys Rafał Sołdyński, który przywitał mieszkańców i przestawił ramowy porządek obrad Zebrania. Mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących  od stycznia 2018r. W zebraniu wziął udział dzielnicowy, który mówił o bezpieczeństwie w sołectwie i gminie.