Spotkanie wiejskie w Chełmsku Śląskim

Dniu 09.05.2018 r. o godz. 1700 w Domu Kultury w Chełmsku Śląskim odbyło się Zebranie Wiejskie.

Tematem zebrania było m.in. podsumowanie działań Funduszu Sołeckiego za rok 2017 oraz bieżąca działalność sołectwa. Na zebranie przybyli: Burmistrz Miasta Lubawka  Pani Ewa Kocemba, zastępca Burmistrza  Pani Bożena Kończak.  Zebranie wiejskie otworzył Pan Sołtys Mirosław Antoniszyn, który przywitał mieszkańców i przedstawił ramowy porządek obrad zebrania. Pani Kierownik ROŚMGiRW Jowita Martyńska poinformowała mieszkańców o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych obowiązujących  od stycznia 2018r.