Spotkanie wiejskie w Szczepanowie

Dnia 10.05.2018 r. o godz. 1830  w świetlicy wiejskiej Sołectwa Szczepanów odbyło się Zebranie Wiejskie.

Tematem zebrania było m.in. podsumowanie działań Funduszu Sołeckiego za rok 2017 oraz bieżąca działalność sołectwa. Na zebranie przybyli: Burmistrz Miasta Lubawka  Pani Ewa Kocemba, zastępca Burmistrza Pani Bożena Kończak.  Zebranie wiejskie otworzył Pan Sołtys Radosław Arendarczyk, który przywitał mieszkańców i przedstawił ramowy porządek obrad Zebrania. Pani Burmistrz za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawiła najważniejsze sprawy dot. gminy oraz sołectwa. Mieszkańcy sołectwa zostali poinformowani na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych obowiązujących  od stycznia 2018r.