Majówka w Chełmsku

Szczegóły, miejsca, daty - wszystko to można znaleźć na plakatach, które znajdują się poniżej.