logo_urzad miasta

16
października
2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie młodzieży poprzez udział w turniejach piłkarskich", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Klub Sportowy "Włókniarz" Chełmsko Śląskie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000059942.
logo_urzad miasta

10
października
2017

Nauczyciel mianowany

Dzisiaj 10.10.2017 r. do grona nauczycieli mianowanych dołączyła Pani Zuzanna Jamro zatrudniona w Szkole Podstawowej w Miszkowicach.

Przeglądaj aktualności