Doposażenie strażaków

OSP otrzymało nowy sprzęt ratujący życie !

Trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Lubawka otrzymały w dniu 25 czerwca 2018 r. z rąk Pani Burmistrz Ewy Kocemby wyposażenie i sprzęt ratownictwa zakupiony z dotacji w wysokosci 75.834,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwosci.

Dotacja wyniosła 99 % wartości zadania a środki własne Gminy stanowiły zaledwie 1%. Decyzją zespołu weryfikującego wniosek sprzęt trafł do:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim - średni zestaw hydraulicznych urządzeń ratowniczych. W skład zestawu wchodzi: - Agregat hydrauliczny z funkcją Turbo Lukas, - Nożyce hydrauliczne S312 Lukas, - Rozpieracz ramieniowy SP 333 Lukas, - Wąż hydrauliczny przedłużający 10 m, - Rozpieracz kolumnowy R410 Lukas

Ochotnicza Straż Pożarna w Miszkowicach otrzymała Defibrylator AED Philips HeartStart FRx z torbą transportową wraz z kluczem pediatrycznym.

W ten sam sprzęt wzbogaciła się Ochotnicza Straż Pożarna w Opawie. Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.