Stan na dzień 21-22.11.2020 r.

Aktualne dane pochodzą z informacji podanych przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze - Wydział Zarządzania Kryzysowego.