Program Ciepłe Mieszkanie- informacje

    LOGO CM

Gmina Lubawka realizuje przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie".

Gmina Lubawka przeprowadziła dotychczas cztery nabory w ramach tego działania.

  1. Kolejny nabór dla mieszkańców zostanie wkrótce ogłoszony o czym zostaną Państwo poinformowani na stronie Urzędu Gminy.

  2. Złożono 23 wnioski o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych
  3. Zrealizowano 9 przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych
  4. Wypłacono łączną kwotę dotacji w wysokości 65 046, 56 zł beneficjentom końcowym ? wypłata dla Beneficjenta końcowego nastąpi w momencie zakończenia inwestycji oraz rozliczenia Gminy z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  5. 28 grudnia 2023 rok złożono kolejny wniosek o płatność na kwotę 23 595,22 złote dla kolejnych trzech beneficjentów, którzy zakończyli realizację zadań.
  6. Dane liczbowe wymienione w pkt.2 do 5 zgodne są ze stanem na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 31.01.2024 r

 

Po wszelkie informacje dotyczące Programu "Ciepłe Mieszkanie" zapraszamy do punktu konsultacyjno - informacyjnego w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, tel. 75 613 99 99.