Program Ciepłe Mieszkanie- informacje

    LOGO CM

Gmina Lubawka realizuje przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie".

Gmina Lubawka przeprowadziła dotychczas dwa nabory w ramach tego działania. Kolejny nabór dla mieszkańców został już ogłoszony. Wnioski można składać od 25.07.2023 r. i potrwa do 31.08.2023r. lub do wyczerpania środków.

W ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Lubawka :

  1. Złożono 19 wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych
  2. Zrealizowano 1 przedsięwzięcie przez Beneficjenta końcowego
  3. Brak wypłaconych dofinansowań Beneficjentom końcowym  wypłata dla Beneficjenta końcowego nastąpi w momencie zakończenia inwestycji oraz rozliczenia Gminy z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dane liczbowe wymienione w pkt. 1,2,3 są stanem na dzień 31.07.2023 r. i będą aktualizowane raz w miesiącu.

Po wszelkie informacje dotyczące Programu "Ciepłe Mieszkanie" zapraszamy do punktu konsultacyjno - informacyjnego w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, tel. 75 613 99 99.