Kontakt

Urząd Miasta Lubawka

 • Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
 • Telefon: 516 319 439
 • Fax: 75 741 12 62
 • Email: lubawka@lubawka.eu
 • e-PUAP: /umlubawka/skrytka
 • Nr konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Godziny pracy urzędu:

 • Poniedziałek 7:30 - 17:00
 • Wtorek 7:30 - 15:30
 • Środa 7:30 - 15:30
 • Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:00

Mapa

Wykaz telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta w Lubawce.
Nazwisko i imię Sprawa Nr tel. służbowego e-mail
Obsługa klienta, biuro podawcze
Tkaczenko Magdalena Obsługa klienta, biuro podawcze 516 319 439 lubawka@lubawka.eu
Wydział Organizacyjny
Mazur Paweł Kierownik wydziału Organizacyjnego, zarzadzanie kryzysowe 516 320 281 mazur.pawel@lubawka.eu
Popławska-Mazur Marlena Obsługa sekretariatu, ochrona danych osobowych 516 322 679 sekretariat@lubawka.eu
Wójcik Patrycja Obsługa Rady Miejskiej, archiwum 516 322 887 wojcik.patrycja@lubawka.eu
Krzysztof Graczyk Sprawy administracyjne 516 321 595 graczyk.krzysztof@lubawka.eu
Elżbieta Wołowiec Ochotnicze Straże Pożarne i współpraca z organizacjami pozarządowymi 516 317 351 wolowiec.elzbieta@lubawka.eu
Wydział Spraw Społecznych i Urząd Stanu Cywilnego
Gancarczyk Katarzyna Kierownik wydziału, Zastępca kierownika USC 516 322 199 gancarczyk.katarzyna@lubawka.eu
Pietrzak Magdalena Dowody osobiste i ewidencja ludności 516 322 258 pietrzak.magdalena@lubawka.eu
Kozubska Donata Działalność gospodarcza, sprawy społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi 516 321 619 kozubska.donata@lubawka.eu
Wydział Finansowy
Stanek - Gamoń Monika Skarbnik Gminy 516 318 362 stanek-gamon.monika@lubawka.eu
Łosiewicz Marzena Główny księgowy, zastępca skarbnika 516 316 740 losiewicz.marzena@lubawka.eu
Kosal Alicja Ksiegowość budżetowa 516 318 895 kosal.alicja@lubawka.eu
Król Beata Podatki i opłaty - wymiar 516 318 994 krol.beata@lubawka.eu
Wileńska Marcelina Opłaty - rozliczenia, egzekucja 516 316 339 wilenska.marcelina@lubawka.eu
Przybylska Agnieszka Opłaty - odpady 516 317 539 przybylska.agnieszka@lubawka.eu
Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Powązka-Łazarek Daria Zagospodarowanie przestrzenne, obsługa inwestora 572 353 732 powazka.daria@lubawka.eu
Sujecki Radosław Inwestycje i zamówienia publiczne 516 322 378 sujecki.radoslaw@lubawka.eu
Agnieszka Ptak Ochrona zabytków i estetyka przestrzeni publicznej 516 322 677 ptak.agnieszka@lubawka.eu
Wydział Mienia i Ochrony Środowiska
Martyńska Jowita Kierownik Wydziału Mienia i Ochrony Środowiska 516 317 090 martynska.jowita@lubawka.eu
Ditterla Zofia Ochrona środowiska i rolnictwo 516 317 112 ditterla.zofia@lubawka.eu
Górnik Joanna Geodezja i gospodarka gruntami, gospodarka mieszkaniowa 516 318 335 gornik.joanna@lubawka.eu
Kurnyta Monika Obrót nieruchomościami 516 318 126 kurnyta.monika@lubawka.eu
Wydział, Rozwoju i Oświaty
Beata Śnieżna Kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju i Oświaty - oświata 515 478 072 sniezna.beata@lubawka.eu
Monika Wąsowska Kadry 883 840 823 wasowska.monika@lubawka.eu
Zegan-Jóźwiak Marcelina Promocja i współpraca zewnętrzna 516 321 116 zegan-jozwiak.marcelina@lubawka.eu