Kontakt

Urząd Miasta Lubawka

 • Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
 • Telefon: 75 741 15 88
 • Fax: 75 741 12 62
 • Email: lubawka@lubawka.eu
 • e-PUAP: /umlubawka/skrytka
 • Nr konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Godziny pracy urzędu:

 • Poniedziałek 7:30 - 17:00
 • Wtorek 7:30 - 15:30
 • Środa 7:30 - 15:30
 • Czwartek 7:30 - 15:30
 • Piątek 7:30 - 14:00

Mapa

Wykaz telefonów służbowych pracowników Urzędu Miasta w Lubawce. Numer centrali tel. 75 74 11 588
Nazwisko i imię Sprawa Nr tel. służbowego e-mail
Referat Finansowy
Stanek - Gamoń Monika Skarbnik Gminy 516 318 362 stanek-gamon.monika@lubawka.eu
Roksana Zgłobicka Płace i należności cywilnoprawnych 516 318 522 zglobicka.roksana@lubawka.eu
Kosal Alicja Ksiegowość budżetowa 516 316 339 kosal.alicja@lubawka.eu
Król Beata Wymiar podatków 516 318 994 krol.beata@lubawka.eu
Łosiewicz Marzena Skarbnik Gminy, Ksiegowość budżetowa 516 316 740 losiewicz.marzena@lubawka.eu
Wileńska Marcelina Egzekucja podatków 516 318 895 wilenska.marcelina@lubawka.eu
Przybylska Agnieszka Podatki lokalne i opłaty 516 317 539 przybylska.agnieszka@lubawka.eu
Referat Inwestyscji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
Michno Alfred Kierownik ref. inwestycji, gospodarki komunalnej i przestrzennej 516 322 677 michno.alfred@lubawka.eu
Powązka Daria Gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne 572 353 732 powazka.daria@lubawka.eu
Górnik Joanna Gospodarka mieszkaniowa i zamowienia publiczne 516 322 598 gornik.joanna@lubawka.eu
Salata Michał Podinspektor do spraw Budownictwa i Architektury 516 322 378 salata.michal@lubawka.eu
Sosnowska Agata Gospodarka wodna, oświetlenie, drógi i mosty 516 322 338 sosnowska.agata@lubawka.eu
Referat Organizacyjny, Ewidencji Ludności i Urząd Stanu Cywilnego
Trybuchowska - Łabencka Magdalena Kierownik ref. Orgnizacyjnego, Ewidencji Ludności i USC 516 319 247 trybuchowska.magdalena@lubawka.eu
Popławska-Mazur Marlena Promocja i obsługa sekretariatu 516 322 679 sekretariat@lubawka.eu
Gancarczyk Katarzyna Zastępca kierownika USC 516 322 199 gancarczyk.katarzyna@lubawka.eu
Tomasiak Katarzyna Kadry, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i OSP 516 317 351 tomasiak.katarzyna@lubawka.eu
Kozubska Donata Działalność gospodarcza, współpraca z organizacjami pozarządowymi 516 321 619 kozubska.donata@lubawka.eu
Mazur Paweł Z-ca Kierownika Referatu OEL, sprawy administracyjne, zarzadzanie kryzysowe 516 320 281 mazur.pawel@lubawka.eu
. Promocja wizualna Gminy, pozyskiwanie środków zewnętrznych 516 321 116 .
Beata Śnieżna Oświata 515 478 072 sniezna.beata@lubawka.eu
Pietrzak Magdalena Dowody osobiste, sprawy wojskowe 516 322 258 pietrzak.magdalena@lubawka.eu
Tkaczenko Magdalena pomoc administracyjna 516 319 439 tkaczenko.magdalena@lubawka.eu
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia Geodezji i Rozwoju Wsi
Martyńska Jowita Kierownik ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju wsi 516 317 090 martynska.jowita@lubawka.eu
Ditterla Zofia Ochrona środowiska i zieleni 516 317 112 ditterla.zofia@lubawka.eu
Hormańska Krystyna Nieruchomosci, mienie i geodezja 516 318 335 hormanska.krystyna@lubawka.eu
Kurnyta Monika Nieruchomości i rozwój wsi 516 318 126 kurnyta.monika@lubawka.eu
Sekretarz
Dybiec Arkadiusz Sekretarz 500 135 411 sekretarz@lubawka.eu
Samodzielne stanowiska pracy
Miechur Paweł Informatyk, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 516 321 595 miechur.pawel@lubawka.eu