logo_urzad miasta

04
czerwca
2020

12 czerwca 2020 r. Urząd Miasta Lubawka będzie nieczynny

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, iż 12 czerwca 2020 r. urząd będzie nieczynny zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta Lubawka.
logo_urzad miasta

04
czerwca
2020

4 czerwca - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu, zniesionego w 1946 w następstwie sfałszowanego referendum ludowego. Było to symboliczne zwycięstwo kolejnych pokoleń Polaków, którzy nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem.
logo_urzad miasta

21
maja
2019

Wybory ławników 2020-2023

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.
logo_urzad miasta

26
lutego
2019

Wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, która nastąpi 4 marca 2019 r., informujemy, że w środę 27 lutego 2019 r.czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez Internet. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca 2019 r.
logo_urzad miasta

30
listopada
2018

Nabór do służby wojskowej

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2019 r. Szkolenie rozpocznie się już 7 stycznia i potrwa do 26 kwietnia 2019 r. W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.
logo_urzad miasta

16
października
2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie młodzieży poprzez udział w turniejach piłkarskich", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Klub Sportowy "Włókniarz" Chełmsko Śląskie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000059942.

Przeglądaj aktualności