logo_urzad miasta

21
maja
2019

Wybory ławników 2020-2023

Wszystkich chętnych spełniających wymagania ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na ławników sądów powszechnych w kadencji 2020-2023.
logo_urzad miasta

26
lutego
2019

Wdrożenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, która nastąpi 4 marca 2019 r., informujemy, że w środę 27 lutego 2019 r.czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez Internet. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca 2019 r.
logo_urzad miasta

30
listopada
2018

Nabór do służby wojskowej

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na I turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2019 r. Szkolenie rozpocznie się już 7 stycznia i potrwa do 26 kwietnia 2019 r. W listopadzie br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.
logo_urzad miasta

16
października
2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Szkolenie młodzieży poprzez udział w turniejach piłkarskich", którego oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Klub Sportowy "Włókniarz" Chełmsko Śląskie, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000059942.
logo_urzad miasta

10
października
2017

Nauczyciel mianowany

Dzisiaj 10.10.2017 r. do grona nauczycieli mianowanych dołączyła Pani Zuzanna Jamro zatrudniona w Szkole Podstawowej w Miszkowicach.

Przeglądaj aktualności