Harmonogram odbioru odpadów Gmina Lubawka

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2021 roku.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2021

Luty