• dark
  • dark
  • dark
`

Aktualności z Gminy Lubawka

logo_mgok

03
listopada
2021

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie przeprowadzonych konsultacji dot. Programu Współpracy Gminy Lubawka na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi

miniatura_zawiadomienie-burmistrza-miasta-lubawka-z-dnia-3-listopada-2021-roku-w-sprawie-przeprowadzonych-konsultacji-dot-programu-wsppracy-gminy-lubawka-na-2022-rok-z-organizacjami-pozarzdowymi
Burmistrz Miasta Lubawka zawiadamia, że żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubawka z organizacjami pozarządowymi.
logo_mgok

02
listopada
2021

Nowe dowody osobiste

miniatura_nowe-dowody-osobiste
Wydawanie nowych dowodów osobistych zostało zaplanowane na 7 listopada 2021 r. Oznacza to, że od poniedziałku, 8 listopada, w urzędzie obywatele będą mogli składać już wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji.
logo_mgok

28
października
2021

Czyste powietrze - Spotkanie informacyjne

miniatura_czyste-powietrze-spotkanie-informacyjne
W dniu 27 października w Szkole Podstawowej w Lubawce zorganizowano pierwsze spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze. W ramach utworzonego Gminnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego przedstawiono zainteresowanym mieszkańcom zasady działania programu Czyste Powietrze.

Przeglądaj aktualności