2020.03.24 Świadczenia chorobowe - kwarantanna

Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy.

Osoba, która przekracza granicę i odbywa obowiązkową 14 dniową !!! #kwarantanna, ma prawo do świadczeń:

- wynagrodzenia chorobowego
- lub zasiłku chorobowego

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni !!! roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.
Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Więcej informacji oraz wzór oświadczenia na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetych-obowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001