31.03.2020 Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem!

- osoby poniżej 18 roku życia nie mogą opuścić domu bez opiekuna,
- obowiązek zachowania dwóch metrów odległości w przestrzeni publicznej (nie tyczy się osób opiekujących się chorymi czy dziećmi),
- ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, zieleńców,
- zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich,
- zamknięte wszystkie salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu,
- w sklepach maksymalnie 3 osoby na jedną kasę,
- w urzędach pocztowych do 2 osób na jedno okienko,
- na bazarach maksymalnie 3 osoby do jednego straganu,
- obowiązek noszenia rękawiczek w sklepie,
- wolne co drugie miejsce w transporcie prywatnym,
- w weekendy zamknięte wszystkie sklepy poza spożywczymi,
- w godzinach 10-12 ze sklepów korzystać będą mogły tylko osoby powyżej 65 lat,
- pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
- stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
- zamknięcie wszystkich hoteli i miejsc noclegowych, wyjątek - budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny. Zakaz ten obowiązuje od 2.04.2020 r. do tego czasu wszyscy muszą się wykwaterować,
- kwarantanna zostanie rozszerzona. Ci, którzy zostaną jej poddani od dzisiaj, będą mieli obowiązek całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli osoba będzie odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy,
- w punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie,
- odwołane wszelkie zabiegi rehabilitacyjne,
- przemieszczanie się samochodami prywatnymi jest możliwe, ale ma się odbywać w konkretnym celu, nie ma obostrzeń co do liczby osób, przebywających w samochodzie,
-samotne wychodzenie z domu jest możliwe na krótki spacer, w celu przewietrzenia się lub wyjścia z psem.

Restrykcje obowiązują od dziś od północy, złamanie zakazów lub niedostosowanie się do nakazów grozi karą grzywny do 30 tys. zł. Restrykcje związane z zakładami pracy i hotelami obowiązują od czwartku. Na ulicach będzie więcej patroli policyjnych!