II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBAWCE DZIAŁKA NR 318 I DZIAŁKA NR 483/1

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE III LUBAWKA PRZY UL. BOCZNEJ