II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO W LUBAWCE

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

ogłasza II przetarg nieograniczony (licytacje ustną)

na sprzedaż nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

 

Przetarg II odbędzie się w dniu 30.05.2023 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

I przetarg odbył się w dniu  16 grudnia 2022 roku.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 położony w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej 1 wraz z częścią udziałową działki nr 621 o pow. 188 m2 w udziale 15,48% - zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo- usługową.

Lokal mieszkalny o pow. 38,30 m2 położony na parterze budynku, składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie garderoby o pow. 18,90 m2 usytuowane po przeciwnej stronie korytarza na parterze budynku.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Lokal do remontu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65.360,00 zł. Wadium w wys. 5% tj. 3.268,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 23 maja 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Ustala się termin oglądania mieszkania na dzień 9 maja 2023 roku na godz. od 1200 do godz. 1230.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

                                                                                     BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA

/-/ Ewa Kocemba