I PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBÓW MIENIA KOMUNALNEGO W Miszkowicach

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

ogłasza  I przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż

nieruchomości z zasobów mienia komunalnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2023 roku o godz. 1100w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

Przedmiotem przetargu jest działka nr 233/31 o pow. 0,1145 ha niezabudowana położona w obrębie Miszkowice gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem G-19 MN/MR/MP mieszkalnictwo wielorodzinne lub jednorodzinne średniej i niskiej intensywności, zabudowa zagrodowa, mieszkalnictwo pensjonatowe. Działka gruntowa o kształcie zbliżonym do litery ?L? z zachowaną proporcją długości boków, teren wypłaszczony. Nieruchomość niezabudowana. W północnej części działki występują drzewa: okazały kasztanowiec i klon oraz mniejszych rozmiarów 7 jesionów i klon. Przy północnej granicy działki przebiega sieć wodociągowa woD50. powyższe drzewa w pewnym stopniu utrudniają swobodną zabudowę działki. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i wodno ? kanalizacyjnej. Grunt należy wyłączyć z produkcji rolnej. Nabywca działki złoży oświadczenie, że udostępni przejście przez zakupioną działkę w celu ułożenia urządzeń infrastruktury (woda, gaz, kanalizacja).

Dla nieruchomości tej urządzona jest KW Nr JG1K/00006975/6 w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 132.100,00 złotych. Wadium w wysokości 10% tj. 13.210,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 23 maja 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A.

Do ceny osiągniętej w drodze przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

 Ustala się termin oglądania nieruchomości na dzień 9 maja 2023 roku na godz. Od 1100 do 1130.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lubawka, Plac Wolności 1 pokój nr 7 kom. 516 318 126, 516 318 335. Szczegółowe informacje zostały podane w ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA

/-/ Ewa Kocemba