II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W OPAWIE

BURMISTRZ MIASTA LUBAWKA
ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż
gruntu zabudowanego będącego w zasobach mienia komunalnego

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 1300w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka w sali posiedzeń pokój numer 10.

Przetargiem objęty jest lokal użytkowy po byłej świetlicy wiejskiej położony na parterze w budynku mieszkalno - użytkowym nr 59 w Opawie gmina Lubawka, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie. Składa się z trzech sal, korytarza i WC o łącznej powierzchni użytkowej 187,56 m2. Do lokalu użytkowego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 11,30 m2 oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 6,50 m2 usytuowana w wolno stojącym budynku gospodarczym. Nieruchomość posadowiona na działce gruntu nr 241/1 o pow. 1548 m2. Udział w nieruchomości 45,02%. Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Cena wywoławcza 242.578,00 złotych.

Wadium w pieniądzu 24.260,00 zł winno być wpłacone najpóźniej w dniu 13 lipca 2023 roku, na konto Gminy Lubawka Nr 30 1600 1462 1837 1762 8000 0004 prowadzone przez Bank BNP PARIBAS S.A. w tytule wpłaty należy wpisać: "Wadium - przetarg na sprzedaż lokalu Opawa nr 59."

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubawka (pokój nr 7) tel. 516 318 126, 516 318 335 i na tablicach ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej w BIP Lubawka.

                                                                                    Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba