Miszkowice

Miszkwoice

Sołtysem wsi jest Wiesław Król. Kontakt: 516 323 859

Radę Sołecką tworzą: Bogusława Kowal, Stanisław Patucha, Jacek Dytko, Jerzy Wójcik, Agnieszka Wójcik. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Miszkowice odbędzie w dniu 11.05.2018 roku o godzinie 18:00