Zajęcia w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Bukówce nadal zawieszone

Na podstawie wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego polecenia, przedłużone zostaje zawieszenie zajęć w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Bukówce: od 26.03.2020 do 10.04.2020.

Z seniorami, którzy biorą udział w zajęciach DDP Senior+ w Bukówce, pracownicy placówki kontaktują się codziennie, aby jeżeli zachodzi taka potrzeba, udzielić im wszelkiej niezbędnej pomocy.

Pliki do pobrania