Podpisanie porozumienia w sprawie dodatkowych patroli

Dnia 05.06.2018 roku w Gabinecie Burmistrza zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Lubawką a Skarbem Państwa - Komendantem Powiatowym Policji w Kamiennej Górze.

 1. Policjanci pełnić będą służbę w umundurowanych patrolach pieszych i zmotoryzowanych w wymiarze 384 godzin.
 2. Służba pełniona będzie przez dwuosobowe patrole policyjne.
 3. Służba będzie pełniona zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

(1)ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,

(2)ścigania sprawców wykroczeń dotyczących nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego, wykroczeń chuligańskich i nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tereny dodatkowych patroli:

 1. Rynek (Plac Wolności) wraz z przyległymi ulicami,
 2. Teren szkoły przy ul. Mickiewicza w Lubawce
 3. Park "Watra" - Lubawka,
 4. Park przy ul. Kościuszki - Lubawka
 5. Teren byłego dworca kolejowego - Lubawka,
 6. Okolice przy pomniku św. Floriana
 7. miejsca całodobowej sprzedaży alkoholu.
 8. Rynek oraz teren szkoły - Chełmsko Śląskie,
 9. Park przy ul. Strzeleckiej oraz droga do stadionu - Chełmsko Śląskie
 10. Bukówka, Miszkowice, Paprotki tereny przy zbiorniku w Bukówce