Bon na innowacje

Wrocławska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. realizuje projekty w ramach działania 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczy działań prowadzących do zwiększenia aktywności innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacji współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na innowację (grantu).
Maksymalna kwota bonu to: 100 tys. zł.

Termin II naboru (składania wniosków): od godz. 8:00 dnia 25.06.2018 r. do godz. 15:00 dnia 13.07.2018 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.warr.pl

W przypadku dodatkowych pytań poniżej podajemy kontakt:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pl. Magistracki 1, pok. 23
58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 55 173