Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniu wczorajszym w Domu Kultury w Lubawce odbyło się szkolenie dla organizacji pozrządowych dotyczące  realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków  Gminy Lubawka, sposobu przygotowania sprawozdania i rozliczenia dotacji.

Szkolenie przeprowadziła Pani Cecylia Skulska - Rzecznik Starosty Kamiennogórskiego ds. organizacji pozarządowych. Został omówiony sposób realizacji zadań publicznych przez organizacje, przygotowanie sprawozdania oraz rozliczenia zadania publicznego.