Gmina Lubawka podpisała umowę z WFOŚiGW na sfinansowanie pierwszego etapu wymiany przez mieszkańców nieekologicznych pieców

3 lipca 2018 roku Gmina Lubawka podpisała umowę z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie pierwszego etapu wymiany przez mieszkańców nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

Dofinansowanie przyznane w tym etapie wynosi 209.060 złotych
i obejmie wnioski 38 mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali
i wykonali wymianę lokalnego źródła ogrzewania budynków
i mieszkań w okresie 2017 roku.

Umowa zawiera szczegółowy harmonogram terminów i warunków udzielonego dofinansowania. Przewiduje uruchomienie dofinansowania dla gminy w dniu 30-07-2018 roku. 

Mieszkańcy biorący udział w tym etapie projektu powiadamiani będą o terminach i zasadach przyznawania środków finansowych odrębnymi pismami.