Otwarcie ofert na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lubawka

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubawka, w dniu 09 sierpnia 2018 r. odbyło się otwarcie ofert.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta złożona przez:

AUTOBAGI POLSKA SP. Z O.O.

Góra Libertowska 27;

30-444 Libertów

Zaproponowana cena oferty to: 745.380 zł. Termin realizacji: 05.11.2018 r. Okres gwarancji: 60 miesięcy.

 Obecnie oferta jest  oceniana i badana  pod kątem  spełniania warunków udziału w postępowaniu przez komisję przetargową.