Doroczny Kongres Odnowy Wsi

W dniach 30 listopada - 1 grudnia w Kliczkowie odbył się Kongres Odnowy Wsi, w którym uczestniczyli liderzy z Gminy Lubawa. Podczas Kongresu odbyło się podsumowanie dziewięciu lat funkcjonowania programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej, zostały przedstawione informacje na temat programów wspierających transfer wiedzy i innowicaji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz prezentacje najlepszych przykładów Odnowy Wsi z województwa dolnośląskiego oraz reprezantanci sołectwa Opawa Arleta Sikora oraz Marzena Król przedstawiły informację o działaniach, jakie są podejmowane w ich sołectwie.