Światełko Betlejemskie

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja przekazywania przez harcerzy symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. 

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.