Trening systemu wczesnego ostrzegania w dniu 19 stycznia 2019 r

W dniu 19 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 12.00 na terenie Gminy Lubawka, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 18 stycznia 2019 roku Nr 6/2019 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu powszechnego ostrzegania  i alarmowania ludności w dniu 19 stycznia 2019 roku, zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania, mający na celu sprawdzenie sprawności urządzeń alarmowych. Jednocześnie będzie też formą upamiętnienia zmarłego prezydenta miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
W ramach treningu wszystkie syreny w gminie wyemitują 1 minutowy modułowy sygnał o treści "ogłoszenie alarmu".