Egzamin gimnazjalny w Gminie Lubawka 10.04.2019 r.

W dniu dzisiejszym do egzaminu  gimnazjalnego z części humanistycznej przystąpiło w ZSP w  Lubawce  48 uczniów ( 1 nieobecny), natomiast w ZSP w Chełmsku Śląskim 38 uczniów (100%).

Gimnazjalistom życzymy powodzenia!!!