Święto strażaków w Lubawce

Obchody Święta Dnia Strażaka w Powiecie kamiennogórskim odbyły się dzisiaj na lubawskim rynku. Organizatorami uroczystości byli:
- Brygadier Sławomir Graczyk Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze;

- Druh Jan Kasprzyk Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej;

Gospodarzem  uroczystości była Pani Ewa Kocemba Burmistrz Miasta Lubawka.

O godz. 12.00 odbyła się Masza w intencji strażaków w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Lubawce.

Na uroczystości przybyli zaproszeni goście: min. Pani Iwona Krawczyk - Poseł na Sejm RP,  Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu starszy brygadier Marek Kamiński.

Na uroczystości pojawiła się Pani Janina Ochojska - Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej.

Strażacy otrzymali awanse i odznaczenia:

  • Brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymał: młodszy ogniomistrz Robert Czyński,
  • Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali: druh Stanisław Jakubas, druh Daniel Krok, druh Janusz Frasiak
  • Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa uhonorowani zostali: druh Marcin Gotowt, druh Piotr Wiktorowski.
  • Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowani zostali: druhowie: Mateusz Jaworski, Jarosław Kiełbasa, Kamil Tylutki, Damian Piekarczyk, Marcin Zarzecki, Michał Zarzecki
  •  Odznaką za wysługę lat uhonorowani zostali:

      -  za 35 lat: druh Wiesław Król, druh Mirosław Michalczuk

       - za 30 lat: druh Władysław Kuleszo,

        - za 25 lat: druh Jerzy Gwoździński;

        - za 10 lat: druh Mariusz Piętoń,

          - za 5 lat: druh Maciej Król,  Zbigniew Tobiasz, Patryk   Nowakowski, Grzegorz Zięba, Norbert Motak.

Wyższe stopnie służbowe zostały nadane następującym funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze:

- stopień brygadiera: młodszej brygadier Agnieszce Menelskiej,

- stopień aspiranta sztabowego: aspirantowi Waldemarowi Porębie,

- stopień aspiranta: młodszemu aspirantowi Pawłowi Nowakowi

- stopień ogniomistrza: młodszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Decowi i młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi Molendzie

- stopień starszego strażaka : strażakowi Wojciechowi Sawickiemu, strażakowi Mateuszowi Gnojnickiemu.

Następnie samochód ratowniczo - gaśniczy GBA2,5/32/5 MAN został uroczyście przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawce oraz pojazd pożarniczy Quad 4x4    Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Kamiennej Górze.

 Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN otrzymał imię TADEK. Matką chrzestną została Pani Ewa Kocemba Burmistrz Miasta Lubawka a opiekunem druh Wiesław Bieniek.

Nowe pojazdy poświęcił ksiądz Józef Czekański.

Strażacy otrzymali życzenia spokojnej służby, bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, zdrowia oraz szczęścia osobistego.