Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka Zloty Orzeł

Zgodnie z wieloletnią tradycją również w 2019 roku przyznawana będzie Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka  ''ZŁOTY ORZEŁ''

Opierając się na  Zarządzeniu Nr 118/06 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 5 czerwca 2006 roku, zmienionego zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 czerwca 2018 roku zapraszamy do składania Wniosków o Nagrodę dla członków amatorskich zespołów artystycznych i sportowych zamieszkałych na terenie  Gminy Lubawka, będących uczniami szkół, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym.