Dzikie wysypiska śmieci

     W ostatnim czasie na terenie gminy zlikwidowano kilka "dzikich" wysypisk śmieci. Odpady podrzucane są do lasów, przydrożnych rowów, na działki komunalne.

Najczęściej są to m.in. stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz budowlany i opony samochodowe. Odpady te wyrzucane są zarówno przez mieszkańców jak i firmy.

    Trudno zrozumieć takie sytuacje, tym bardziej, że mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Zielonej 30 w Lubawce.

Godziny otwarcia: 1000 ? 1700  od poniedziałku do piątku,  od 800 ? 1400  w sobotę.

    Niestety zmaganie się z dzikimi wysypiskami śmieci pochłaniają znaczne środki finansowe. Pomimo likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ich miejsca wciąż powstają nowe.

    W związku z powyższym apelujemy o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale mieszkańców gminy Lubawka.

    Jeżeli zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów przez mieszkańców, grozi m.in. administracyjny nakaz usunięcia całego wysypiska śmieci. Nielegalne składowanie śmieci stanowi wykroczenie, za które kodeks wykroczeń przewiduje kary nagany, grzywny.

    Pamiętajmy, że porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale także zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od nas zależy, czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko. A odwiedzający naszą Gminę turyści będą zadowoleni z pobytu w przyjaznym środowisku.