Gminy zrzeszone w ramach Porozumienia 2030 walczą o lepsze jutro dla swojego regionu

Wczoraj w Świdnicy odbyło się Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Porozumienia Sudety 2030 czyli przedstawicieli 107 gmin subregionów jeleniogórskiego i wałbrzyskiego.

Zaprezentowane zostały postulaty Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu, radnym wojewódzkim oraz posłom na Sejm RP.  Sygnatariusze oczekują współpracy na szczeblu wojewódzkim i centralnym, aby urzeczywistnić politykę zrównoważonego rozwoju i wyrównywania poziomu życia mieszkańców naszych regionów, tak mocno odstających od pozostałych części Dolnego Śląska. Rozmawiano również o przyszłości jak czeka nas w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Samorządy 107 gmin porozumiały się i zjednoczyły w działaniach i wspólnej idei w celu poprawy warunków życia mieszkańców południa Dolnego Śląska.