Rozstrzygięcie konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2019 roku"

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowanie gminom  w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019".  Gmina Lubawka znalazła się wśród gmin, którym udzielono pomocy finansowej w wysokości 5.500,00 zł na realizację projektu pn.: "Doposażenie jednostki OSP w Miszkowicach w sprzęt wyposażenia technicznego". W ramach projektu planujemy zakupić dla tej jednostki  motopompę do wody brudnej.