Zaproszenie na spotkanie w sprawie drogi ekspresowej S3

 

Burmistrz   Miasta  Lubawka  zaprasza na  Konsultacje  Społeczne  dotyczące  realizacji  zadania  pn.:  Zaprojektowanie i  wybudowanie  drogi  S3 Legnica (A4)   -  Lubawka,  zadanie  IV  od  węzła  Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km.

Spotkanie   odbędzie  się   dnia    18    września   2019    roku    o   godz.   16.00   w    Domu  Kultury   w   Lubawce    przy ul. Kamiennogórskiej 15. 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Zamawiającego tj. GDDKiA we Wrocławiu, Wykonawcy i Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu.

Przewidywany plan spotkania:

  1. Omówienie podstawowych parametrów technicznych projektowanej drogi;
  2. Prezentacja szczegółowych rozwiązań projektowych z określeniem zajęcia terenów;
  3. Powiązanie projektowanej  drogi S3 z istniejącymi drogami ? węzły, komunikacja poprzeczna, drogi dojazdowe do nieruchomości;
  4. Zasady i procedura nabywania nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi.

Po prezentacji przewiduje się udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na kwestie zgłaszane przez uczestników spotkania.